Medycyna chińska skutecznym uzupełnieniem medycyny konwencjonalnej?

Medycyna chińska jest obecnie stosowana do zwalczania skutków ubocznych leków przeciwnowotworowych. Specjaliści przekonują, że akupunktura może przynieść prawdziwą ulgę osobom leczonym radioterapią. Medycyna chińska jest również stosowana jako leczenie uzupełniające w rehabilitacji pacjentów po urazie naczyniowo-mózgowym.

Wskazuje się jednak, że działalność pielęgnacyjna medycyny chińskiej jest bardzo ograniczona do niewielu ośrodków leczenia publicznego i reprezentowana jest głównie przez akupunkturę. Wynika to z faktu, że ta działalność nie jest oficjalna, a osoby, które sięgają po te metody opieki, oprócz lekarzy akupunkturzystów, nie zawsze są powszechnie akceptowane.

Opinia publiczna wyraża duże zainteresowanie, jak również coraz więcej lekarzy interesuje się medycyną chińską, ale niektóre kraje wykazują brak uznania dla tej medycyny, ponieważ większość praktykujących medycynę chińską to nie lekarze i niestety nie są oni uznawani.

Jednak, na przykład, w Szwecji, Szwajcarii, Niemczech i Anglii medycyna chińska od dawna podlega regulacjom prawnym, jest dopuszczona do stosowania przez osoby, które nie są lekarzami i jest włączona do leczenia szpitalnego.
Obecnie, przede wszystkim należy dokonać oceny poprzez badania kliniczne i udowodnić skuteczność medycyny chińskiej, aby zajęła należne jej miejsce w środowisku szpitalnym.