Czym jest psychoterapia poznawczo behawioralna?

Psychoterapia poznawczo behawioralna jest nakierowana na uzyskanie racjonalnych przekonań u pacjentów. Psychoterapia poznawczo behawioralna to także tak zwana terapia krótkoterminowa, w przeciwieństwie do psychoterapii psychodynamicznej, a także psychoterapii psychoanalitycznej.

Jeden z głównych założeń psychoterapii poznawczo behawioralnej jest, że pacjent poprzez swoje myśli przekonania, a także zachowania wpływa na stan swojego zdrowia psychicznego. Tego typu spojrzenie na człowieka związane jest z koncepcją istoty wewnątrzsterownej? Psychoterapia poznawczo behawioralna jest skupiona na rozwiązaniu problemów, które dręczą pacjenta.

Bardzo często w trakcie psychoterapii poznawczo behawioralnej pacjenci otrzymują zadania domowe, które są sprawdzane wraz z psychoterapeutą. Bardzo wiele jest zwolenników tego nurtu psychoterapii, a jednym z głównych argumentów, które podają, jest fakt, że efekty psychoterapii poznawczo behawioralnej zostały potwierdzone w badaniach naukowych. W psychoterapii poznawczo behawioralnej psychoterapeuta jest bardziej aktywny niż w przypadku psychoterapii psychodynamicznej albo psychoanalitycznej